Unesco
HEALTHCARE EUROPE D.O.O.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Građevinska direkcija Srbije
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Narodni muzej u Beogradu